Algemenevoorwaarden

1. Bedrijfsgegevens C&E Cards is een drukkerij in o.a. familiedrukwerk met als doel aankondigingskaarten middels internet aan te bieden. C&E Cards houdt kantoor aan de Siergaarde 155, 2285 JG te Rijswijk. C&E Cards is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56345550. Het BTW nummer is NL179323441B02. C&E Cards is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 21:00 uur, zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur onder telefoonnummer 070-2110979 (op nationale feestdagen zijn wij gesloten) of per e-mail info@leukdrukwerk.nl.

 

2. Overeenkomst De overeenkomst tussen u en C&E Cards komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij C&E Cards. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres. C&E Cards erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

 

3. Transport (indien van toepassing) C&E Cards besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt C&E Cards uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoersorganisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan C&E Cards hierop geen invloed meer uitoefenen.

 

4. Risico bij transport Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van C&E Cards.

 

5. Leveringstermijn C&E Cards verzendt aan adressen in Nederland. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. De levertijd gaat in, nadat de zetproef is goedgekeurd. Hierop zijn de volgende uitzonderingen: a. Het kan voorkomen dat de bestanden (foto of logo) die u aanlevert niet van voldoende kwaliteit zijn om te gebruiken voor het drukken. In dat geval zal C&E Cards u zo spoedig mogelijk benaderen. In het kader van de regels van kopen op afstand zal C&E Cards bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

6. Garantie Mocht er na het indrukken van de kaart een fout in de tekst zijn geslopen die tevens op de door u goedgekeurde proef zichtbaar is, dan drukken wij in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 30% korting. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de koper. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

 

7. Beeindiging van de overeenkomst Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk, mits de kaarten nog niet ingedrukt zijn. Indien annuleren nog wel mogelijk is, dan heeft u het recht om de ontvangen enveloppen en / of kaarten binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Het eventueel al door u betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door C&E Cards, inclusief de door u eventueel betaalde kosten van toezending.

 

8. Betaling De betaling geschiedt contant of via pin bij afhalen/bezorgen van het product.

 

9. Te weinig kaarten besteld U kunt telefonisch of per mail extra kaarten bestellen. Indien de kaarten al zijn ingedrukt en u komt er achter dat u te weinig kaarten heeft besteld, dan wordt dit gezien als een nieuwe bestelling, waarvoor C&E Cards de normale prijzen zoals vermeld op de website hanteert.

 

10. Klachten C&E Cards raadt aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u C&E Cards daarvan zo spoedig mogelijk na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of telefonisch kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te laten restitueren.

 

11. Gegevensbeheer en Privacy C&E Cards houdt zich aan de wet persoonsregistraties. De door u aan C&E Cards geleverde persoonsgegevens zullen alleen intern gebruikt worden voor het verzenden van de kaarten, ter verificatie van de te ontvangen betalingen van u aan C&E Cards en eventuele toekomstige mailingen van C&E Cards. C&E Cards zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit aan ons te melden: schriftelijk, per post of per e-mail.

 

Siergaarde 155 - 2285 JG Rijswijk - 070 211 09 79 - info@leukdrukwerk.nl